آدرس: گرجستان، تفلیس، واکه، خیابان تاک تاشویلی (ریگا سابق)، شماره ۷/۹

تلفن: +995 322904999  
 
ایمیل: info@radtravelco.com

موبایل مدیریت: +995 555338656 , +995 555338562  
 
موبایل شرکت: +995 555263980  
 

راه‌های ارتباط با قسمت‌های مختلف آژانس از طریق ایمیل:
  • Director@Radtravelco.com
  • Online@Radtravelco.com
  • Manager@Radtravelco.com
  • Reservation@Radtravelco.com
  • Operation@Radtravelco.com
  • Markating@Radtravelco.com
  • Transfer@Radtravelco.com
  • Hotel@Radtravelco.com
  • Tour@Radtravelco.com

پرکردن فیلدهای ستاره دار (*) الزامی است. 


[recaptcha]