عکس های میکروسکوپی

عکس های میکروسکوپی

عکس های میکروسکوپی

 

بخش اول عکس های میکروسکوپی در سایت رادتراول

تصور کنید کدام یک وحشتناک تر است؟

این که از فضا فعالیت گرمابی آتشفشان های زیر اقیانوس ها را مشاهده کنید یا از یک میکروسکوپ چشم یک پشه را؟

این تصاویر، عکس هایی از موجودات فضایی نیستند.

بلکه چشم یک پشه،  نیش یک حشره یا تصویر میکروسکوپی از شپش سر  هستند که می توانند شما را به وحشت بیندازند. 

گاهی این عکس های میکروسکوپی ترسناک تر از تصاویری از اعماق فضا هستند.

این تصاویر توسط چند عکاس متخصص در عکس های میرکروسکوپی که برای شرکت efl فعالیت می کنند گرفته شده اند. 

برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نیکون ۲۰۱۷ معرفی شده اند که می توانید برخی از عکس های برنده را در این مطلب

ببینید.

این مسابقه از عکاسان و دانشمندان دعوت کرده است عکس های میکروسکوپی خود را ارسال کنند.

بنابراین بیشتر از ۲۰۰۰ عکس از ۸۸ کشور مختلف در سال ۲۰۱۷ که سی و چهارمین سال مسابقه دنیای کوچک نیکون است

دریافت شد و از بین آن ها برندگان انتخاب شدند.

 

برنده دوزادهم: چشم عنکبوت اوپیلیو (بابالنگ دراز)
برنده دوزادهم: چشم عنکبوت اوپیلیو (بابالنگ دراز)

 

برنده دوم: گل سنسیو ولگاریس

 

برنده یازدهم: تصویر شکاف پلاستیکی روی کارت اعتباری

برنده یازدهم: تصویر شکاف پلاستیکی روی کارت اعتباری

 

مواد معدنی Nsutite و Cacoxenite

مواد معدنی Nsutite و Cacoxenite

 

چشم های عنکبوت پرنده
چشم های عنکبوت پرنده

 

برنده پانزدهم: جنین سه ماه مگاچیروپترا خفاش میوه خوار

برنده پانزدهم: جنین سه ماه مگاچیروپترا خفاش میوه خوار

 

تخم پروانه در تارهای عنکبوت

تخم پروانه در تارهای عنکبوت

 

پل طبیعی که شکم و قفسه سینه مورچه را به هم متصل کرده است

پل طبیعی که شکم و قفسه سینه مورچه را به هم متصل کرده است

 

رگ های زبان انسان که به آن کرومات سرب تزریق شده است

رگ های زبان انسان که به آن کرومات سرب تزریق شده است

 

برنده هشتم: حلزون گوش موش تازه متولد شده با سلول های مویی حساس (رنگ سبز) و رشته های عصبی مارپیچی (قرمز)

برنده هشتم: حلزون گوش موش تازه متولد شده با سلول های مویی حساس (رنگ سبز) و
رشته های عصبی مارپیچی (قرمز)

 

برنده پنجم: کپک روی گوجه فرنگی

برنده پنجم: کپک روی گوجه فرنگی

 

تصویر داخل گل قاصدک که داخل آن کلاله ها گرده ها دیده می شود

تصویر داخل گل قاصدک که داخل آن کلاله ها گرده ها دیده می شود

 

چشم های زنبور Ectemnius (زنبور حفرکننده)

چشم های زنبور Ectemnius (زنبور حفرکننده)

 

برنده هفتم: رشته های عصبی آکسون در سلول های گانگلیون چشم

برنده هفتم: رشته های عصبی آکسون در سلول های گانگلیون چشم

 

کلادوسرا، کک آبی

کلادوسرا، کک آبی

 

گروه راتیفرها موجودات میکروسکوپی آبی

گروه راتیفرها موجودات میکروسکوپی آبی

 

صورت پروانه

صورت پروانه

 

رشد بافت های غضروف مانند در آزمایشگاه با استفاده از سلول های بنیادی (بافت های کلاژن به رنگ سبز و ذخایر چربی به رنگ قرمز)

رشد بافت های غضروف مانند در آزمایشگاه با استفاده از سلول های بنیادی (بافت های کلاژن به رنگ سبز و ذخایر چربی به رنگ قرمز)

 

پای شکمی کرم ابریشم

پای شکمی کرم ابریشم

 

برنده چهارم: اسکولکس یا سر کرم کدو

برنده چهارم: اسکولکس یا سر کرم کدو

 

برنده هجدهم: پوست خیار دریایی

 

تارهای بافته در پارچه پرده

تارهای بافته در پارچه پرده

 

کریستال های آب

کریستال های آب

 لارو پشه

لارو پشه