ورودی جدید ترمینال فرودگاه بین المللی تفلیس

ورودی جدید ترمینال فرودگاه بین المللی تفلیس

ورودی جدید ترمینال فرودگاه بین المللی تفلیس

 

ورودی جدید ترمینال فرودگاه بین المللی تفلیس افتتاح شد.

جورجی کوریکاشویلی، نخست وزیر گرجستان، ترمینال جدید فرودگاه را در فرودگاه بین المللی تفلیس رسما افتتاح کرد.

نخست وزیر، کویریکاشویلی در مراسم افتتاحیه رسمی اعلام کرد: “امروز، ترمینال بین المللی فرودگاه جدید تفلیس شروع به

کار خواهد کرد، که فرودگاه را قادر می سازد تا سالانه 4 میلیون مسافر دریافت کند.”

وی افزود “توسعه حمل و نقل هوایی همیشه یکی از اولویت های ما بوده است؛

چرا که بازار حمل و نقل هوایی، سیستم ناوبری و توسعه گردشگری مسافری، همراه با افزودن مسیرهای جدید پرواز، پیش

شرط توسعه گردشگری کشور است.

که به طور مستقیم با اقتصاد مرتبط است رشد و افزایش سطح زندگی مردم ما “اظهار داشت.

“با هماهنگی انجام شد، می توانیم گرجستان را در حمل و نقل هوایی در تراز بالای جهان قرار دهیم.

ما خدمات استاندارد بالایی را برای شرکت های هواپیمایی ارائه می دهیم.

و ما سیاست های بازاریابی درست را انجام می دهیم، که در نتایج نشان داده شده است.

»نخست وزیر اظهار داشت با توجه به افزایش آمار مسافران در هر سه فرودگاه بین المللی تفلیس، باتومی و کویتایسی، به

48٪ رشد رسید.

ورودی جدید ترمینال فرودگاه بین المللی تفلیس

 

نخست وزیر گرجستان افزود:

“فرودگاه بین المللی تفلیس توانسته است.

به عنوان یک نیروی مهم و قوی در بازار حمل و نقل هوایی منطقه ای تبدیل شود”.

در حالی که وی خاطرنشان کرد.

که برگزاری مجموعه (سرمایه گزاری مشترک TAV ) در حال توسعه، بیش از 100 میلیون دلار در توسعه فرودگاه های تفلیس و

باتومی و 60 میلیون دلار در توسعه زیرساخت و ترمینال گسترش یافته در فرودگاه بین المللی تفلیس سرمایه گذاری شده

است.

نخست وزیر با تشکر از مجموعه (سرمایه گزاری مشترک TAV ) گرجستان و وزارت اقتصاد و توسعه پایدار برای کار خود، گفت:

“من مطمئن هستم که با زیرساخت های تجدیدشده، فرودگاه های تفلیس برای مسافران و شرکت های هواپیمایی جذاب تر

خواهد شد.

” سپس آثار هنرمند جوان گرجستانی در ترمینال تازه تاسیس شده  به نمایش در آمد.

همانطور که کویریکاشویلی گفت، دیگر فرودگاههای گرجستان نیز به زودی کارهای هنرمندان گرجستان را به نمایش می گذارند.

و این پیام را به  بازدیدکنندگان می رسانند.

که از بدو ورود مسافران و گردشگران به کشور گرجستان آنها را با فرهنگ غنی  و هنر خود آشنا کنند.