ატრაქციონები

 

ატრაქციონები და ტურისტული ცენტრები , ზოგადად ყველა რესურსზე ითქმება ,

 აგრეთვე თვისებებსა და რეგიონალურ შესაძლებლობებზე.

რომელსაც შეუძლია , სხვა და სხვა მიზეზით როგორც ბიზნესი და ვაჭრობა ასევე

 გასართობი და დასასვენებელი ადგილებით, შეხვედრებით , ურთიერთობის

 გაფართოებით , კულტურული მიზეზებით , სწავლის პროცესებით , პირადი

მიზეზებით , თავგადასავლების მოპოვებით , სპორტული  და ხანდახან სამეცნიერო

 ნამუშევრებით , ხალხი ან ჯგუფები თავისკენ მოიზიდოს.

ამ ატრაქციონის თანახმად  , ტერიტორიის და ასევე ამ მიზეზების შენარჩუნება ,

ადგილობრივი მაცხოვრებლებისთვის სასარგებლო იქნება.

ატრაქციონები

ტურისტული ატრაქციონების სახეები

ტურისტული ატრაქციონები საყოველთაოდ დალაგებულია ატრაქციებზე

 დაყრდნობით გარემოს მახასიათებლების საფუძველზე.

ადამიანური აქტივობა და ატრაქციებზე დაფუძნებული ადგილი არის ადამიანის

მიერ ხელოვნურად  შექმნილი. რომლებიც სხვადასხვა კატეგორიებად ითვლებიან.

რა თქმა უნდა , თითოეულ კატეგორიას შემდეგნაირად აქვს ქვეკატეგორიები :

ბუნებრივი ატრაქციონები

 • ამინდი
 • ბუნებრივი პერსპექტივები
 • სანაპირო და ოფშორული ტერიტორიები
 • მცენარეულობა და ცხოველური ცხოვრება
 • გარემოს მაჩვენებლები
 • პარკები და დაცული ტერიტორიები
 • ჯანმრთელობის ტურიზმი
 • მინერალური წყლის წყაროები და თბილი წყალი
 • დიეტის რეაბილი და ფიზიკური ჯანმრთელობა

კულტურული ატრაქციონები

 • კულტურული, ისტორიული და უძველესი ადგილები
 • ინდიკატორი და კულტურული მაჩვენებლები
 • ხელოვნება
 • საინტერესო ეკონომიკური საქმიანობა: ჩაის ფენები, ტროპიკული ტყეებში

სპილოების გამოყენება, ტრადიციული სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის გამოყენება ,

თევზაობა  და ა.შ.

 • მიმზიდველი ქალაქური ადგილები
 • მუზეუმები და სხვა კულტურული ობიექტები
 • ღონისძიებები და კულტურული ფესტივალები
 • რაიონის მოსახლეობის ქველმოქმედება და ქცევითი მახასიათებლები

სპეციალური ატრაქციონები

რომლებიც არ უკავშირდება კულტურულ და ბუნებრივ მახასიათებლებს და

 ხელოვნურად შექმნილია.

 • ხელოვნური პარკები , გასართობი ცენტრები და ცირკები
 • ყიდვა
 • კონფერენციები და შეხვედრები
 • სპეციალური ღონისძიებები
 • დასვენება და გართობა
 • სპორტი და სპორტული გასართობები

სხვა ატრაქციონები

ზოგიერთ შემთხვევაში, მომხდარი თვისებები მიმზიდველი ხდება ან ტურიზმის

 მოზიდვის ერთ-ერთი ტენისტული ფაქტორია.

ტურიზმის სერვისები და საშუალებები, როგორც ტურიზმის ერთ-ერთი

 სამოტივაციო და მოზიდვის ფაქტორი.

 • სასტუმროები და პრომენადები
 • გადაზიდვა
 • საკვები და სასმელი
 • ეთნიკურობა, რელიგია და სამშობლო
 • იაფი მგზავრობის ხარჯები
 • პოლიტიკური სტაბილურობა, ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება და სხვა

მოსაზრებები