ტური

 

ტური ან ტურიზმი (ზოგადად, Turism ) ითვლება როგორც რეკრეაციული

 მოგზაურობა .

ბოლო წლებში ტურიზმი ითვალისწინებს სამუშაო და საცხოვრებელი ადგილის

 დროებით დატოვებას.

ვინც მოგზაურობს სხვა ადგილებში ტურისტს ( Tourist ) უწოდებენ .

სიტყვა ტურისტი მაშინ წარმოიშვა, როდესაც საშუალო ფენის  ხალხმა დაიწყო

 მოგზაურობა.

როდესაც ხალხმა  მეტი ფინანსური საშუალება მოიპოვა და სიცოცხლეც ხანგრძლივი

  გახდა მოგზაურობა უფრო მეტად გახშირდა .

ტურისტები  ძირითადად დაინტერესებულები არიან კლიმატით , კულტურით  და

 ბუნებით.

 მდიდარი ხალხი  ყოველთვის  შორეულ მოგზაურებობებს ირჩევდნენ , რაც

განპირობებული იყო სხვა და სხვა მიზეზით.

მაგალითად , ცნობილი შენობების  დასათვალიერად , ხელოვნების , ახალი ენის

შესასწავლად, და  ახალი საჭმელების გასასინჯად .

დღეს ორგანიზებული ტურიზმის სისტემა   ერთ – ერთი  ყველაზე მნიშნოლოვანი

 ინდუსტრიაა მთელს მსოფლიოში

ტური

ტურიზმი მსოფლიოში

Times Square –  ნიუ იორკში მსოფლიოში ყველაზე მეტი ვიზიტორი ჰყავს. ამ ადგილს

  35 მილიონი სტუმარი სტუმრობს ყოველ წლიურად .

სიტყვა ტურისტი წარმოიშვა (tour ) -ს გან რომელიც გასერნებას ნიშნავს და

წარმოდგება  ლათინური სიტყვიდან turns რაც ნიშნავს შემოვლითს , ანუ

 გადაადგილება გზის დასაწყისიდან დანიშნულების ადგილამდე და დანიშნულების

 ადგილიდან საწყის ადგილზე გადაადგილებას. სიტყვა ტურიზმი  ფრანგული და

 ინგლისური ენიდან არი შემოსული სპარსულ ენაში .

სპარსულ ენაში ტურიზმი როგორც „ გარდეშგარი „ ისე ითქმება .

მდიდარი ხალხი  ყოველთვის  შორეული მოგზაურებობებს ირჩევდნენ , რაც

 განპირობებული იყო რაღაც მიზეზით.

მაგალითად , ცნობილი შენობების  დასათვალიერად , ხელოვნების , ახალი ენის

შესასწავლად, და  ახალი საჭმელების გასასინჯად .

სიტყვა „ ტურისტი „ და „ ტურიზმი “ პირველად  1937  წელს  კაიროში იქნა

 გამოყენებული.

საზღვარგარეთ მოგზაურობას რომელიც 24 საათზე  მეტხანს გრძელდება ტურიზმი

 ეწოდება .