თბილისის ტური

 

თბილისის ტური თბილისი საქართველოს დედაქალაქი და აღმოსავლეთ ევროპის ყველაზე დიდი

ქალაქია.

ეს ქალაქი მტკვრის ორივე სანაპიროზე მდებარეობს და დაახლოებით 1 200 000

ადამიანი ცხოვრობს.

თბილისი მე – 5 საუკუნეში  , ვახტანგ გორგასლის მიერ დაარსდა.

და ცხელი წყლის წყაროების გამო მას თბილისი უწოდეს.

თბილისი ევროპის სამხრეთ  – აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს , თბილისის

ადგილმდებარეობა ყოველთვის დასავლეთის და აღმოსავლეთის შემაერთებელი

წერტილი იყო. ამიტომაც სხვადასხვა იმპერიები თბილისის გამო მუდმივად

ომობდნენ.

თბილისის ტური

თბილისი დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე ყველაზე მნიშვნელოვანი გზა

არის ენერგიის გადასაცემად მსოფლიოსთვის და ეკონომიკური პროექტების ევროპის

და აზიის კონტინენტის დამაკავშირებელი ადგილია.

თბილისი ეს უდიდესი ქალაქი  , ზუსტად კავკასიონის ცენტრში მდებარეობს.

ყოველ წელს თბილისში უამრავი კომფერენციები ტარდება.

რის გამოც თბილისი ცნობილი გახდა აღმოსავლეთ ევროპაში.

თბილისის რელიეფური ისტორია მისი არქიტექტურიდან შეგვიძლია გავიგოთ.

რომელიც შედგებაა შუა საუკუნის არქიტექტურით , ნეო – კლასიკური

არქიტექტურით და სტალინისტური არქიტექტურით.

თბილისში ისტორიის განმავლობაში სხვადასხვა კულტურის და რელიგიის ხალხი

ცხოვრობდა. მაგრამ დღეს დღეობით რელიგიურად ერთ – ერთ მართლმადიდებლურ

ქალაქად ითვლება ეს ქალაქი.