ქვეყანა

 

ქვეყანა გლობალურ დაყოფაზე , იმ ტერიტორიას გულისხმობს , რომელშიც ერთი ერი

ცხოვრობს.

და მისი სახელი გაეროშია დარეგისტრირებული.

ქვეყნები საერთაშორისო საზღვრების მიხედვით ერთმანეთისგან  ტერიტორიულად

 იყოფიან. და ძირითადად ერთი ცენტრალური მთავრობა გააჩნიათ.

ქვეყნის უფრო პატარა ნაწილს რეგიონი ან შტატი ჰქვია. ასევე რეგიონის ცენტრი

ქალაქად , რაიონად  , კვარტლად , სოფლად ,  იყოფა.

ზოგიერთი ქვეყნის რეგიონებს ან შტატებს , საკუთარი ავტონომია გააჩნიათ.

მას თვითმმართველობად ან დამოუკიდებელ შტატად ან რეგიონად მოიხსენიებენ.

საქართველოს სახელის მნიშვნელობა

საქართველო (Georgia)

ადრე ძველ საბერძნეთში , როცა მოგზაურობა და გეოგრაფიული რუკების დადგენა

 პოპულარული იყო , ერთ – ერთმა ქართველმა მოვაჭრემ , რომელიც საბერძნეთში

 ვაჭრობდა  საქართველოს მიმართ მისი გაწეული რეკომენდაციის გამო ერთ – ერთმა

 ბერძენმა გეოგრაფმა გადაწყვიტა რომ საქართველოში ემოგზაურა.

ამ ბერძენმა თავისი თვალით დაინახა  უნიკალური  , უმწვანესი და საოცნებო ქვეყანა

 რომელიც სამოთხესავით ბრწყინავდა  , იგი  ზუსტად ასახავდა ქართველი მოვაჭრის

 მიერ ნაამბობ აღწერას.

(… ეი ბერძენო კაცო იქ წადი რომ იგრძნო განახლება  , მხიარულება , და

ახალგაზრდობა , იმიტომ რომ ჩვენს წინაპრებს ნათქვამი აქვთ რომ უფალს ეს

 ადგილი სამოთისგან ჰქონდა  გამოყოფილი  თავისთვის  ,  შემდეგ კი  რადგან მისი

 აზრით ჩვენ ქართველები კარგები ვიყავით , ეს ადგილი გვაჩუქა … )

იმ ბერძენმა  , საქართველოში ყოფნის დროს  , საქართველოს და ქართველების

 შესწავლაში გაატარა დრო.

იქიდან გამომდინარე რომ ქართველები ძირითადად სოფლის მეურნეობით იყვნენ

 დაკავებულები , იქაურობას უწოდა (Georgus) რაც ბერძნულად ფერმერ ხალხს

 ნიშნავდა.

ამის შემდეგ ეს ადგილი დასავლეთისთვის როგორც ჯორჯია , და ირანისთვის

 როგორც გურჯისტანი არის ცნობილი. 

ადგილობრივი ხალხი კი ამ ადგილს საქათველოს  უწოდებენ.

საქართველო (გურჯი) : ქართველთა ლეგენდარული წინაპრის სახელიდან არის

 წარმოშობილი , რომელიც ქართველებისთვის ლეგენდა იყო.

ქვეყანა

ქვეყნების ეკონომიკა

არცერთი ქვეყანა არ აწარმოებს მხოლოდ ერთ პროდუქციას და მხოლოდ ერთს არ

 იყენებს.

ყველა ქვეყანას , მრავალი წარმოება და გამოყენება პროდუქციის მიმართ აქვს.

ბევრ ქვეყანას  , ეროვნული ფულის ვალუტა აქვს , ზოგმა კი საკუთარი ფულის

 მაგივრად სხვა ქვეყნის ფული  ეროვნულ ვალუტად დაადგინა.

ევროპის კონტინენტში მდებარე ქვეყნებს საერთო ფულის ვალუტა გააჩნიათ.