ბათუმის ანბანის კოშკი

ბათუმის ანბანის კოშკი , 5000 წლიანი ქართული ანბანის სიმბოლოა.

ბათუმში ეს სპეციალური არქიტექტურა 130 მეტრის სიმაღლეზეა აშენებული.

ეს კოშკი წარმოადგენს ქართული ანბანისა და ქართველი ხალხის უნიკალურობას.

კოშკის დიზაინი ჰგავს ორმაგ სპირალს , რომელიც დნმ – ის სტრუქტურის მსგავსია.

კოშკის ალუმინის სტრუქტურა ქართული ანბანის 33 ასოთა ფორმაა რომელიც

სტრუქტურის თავამდე გვირგვინს უერთდება.

მათ შორის არის ცარიელი ადგილი , რომელიც განკუთვნილია ლიფტისთვის და ამ

კოშკის აშენების მიზეზი რესტორნის და ქალაქის 360 გრადუსიანი ხედია

ტურისტების მოსაზიდად.

 

როგორც გითხარით კოშკის დიზაინი ჰგავს ორმაგ სპირალს , რომელიც დნმ – ის

 სტრუქტურის მსგავსია.

კოშკის ალუმინის სტრუქტურა ქართული ანბანის 33 ასოთა ფორმაა.

ამ კოშკს შეგვიძლია ქართული ანბანის სიმბოლო ვუწოდოთ და ასევე

განსაცვიფრებელი 360 გრადუსიან ხედს ვუმზიროთ.

برج الفبا باتومی

ცათამბჯენის განმარტება

ცათამბჯენი (Skyscraper) არის ძალიან მაღალი შენობა , რომელზეც შეიძლება

სართულები იყოს ერთმანეთზე დაშენებული. ამ მაღალ შენობა ნაგებობას

ცათამბჯენს და მაღალსართულიან შენობას უწოდებენ.

სპარსეთში ბოლო ათწლეულის განმავლობაში სიტყვა „კოშკი“ აგრეთვე გამოიყენება

 ამ კონცეფციისთვის.

 ცათამბჯენისთვის სტანდარტული განმარტება არ არსებობს.

მაგრამ ცათამბჯენის სიმაღლე მინიმუმ 150 მეტრზე მეტი უნდა იყოს.

სპარსულ ენაზე ცათამბჯენი , ინგლისური სიტყვიდან  Skyscraper – განაა

გამოყვანილი და წარმოშობილი.

ეს ტერმინი პირველად გამოყენებულ იქნა მეცხრამეტე საუკუნეში ნიუ – იორკის

მაღალ შენობებზე.

არქიტექორმა ისტორიკოსებმა მოგვიანებით შეწყვიტეს ამ ტერმინის გამოყენება

აგურის მაღალ შენობებზე.

და გამოიყენება მხოლოდ ფოლადის ჩონჩხით აშენებულ მრავალ სართულიან

შენობებზე.

მშენებლობის ღირებულება

მაღალ სართულიანი შენობების აშენების ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტი მათი

უზარმაზარი ღირებულებაა.

ამ შენობის უზარმაზარი ღირებულება არა მხოლოდ 200 მეტრიან შენობაზე იხარჯება

 არამედ 4 სართულიან შენობაზეც კი.

მაგრამ როდესაც შენობა  200 – დან 400 მეტრ სიმაღლემდე შენდება.

 საუბარია ძალიან ბევრ საკითხზე და უფრო დიდი მაშტაბებზე.

ამ პროექტის ხარჯები მხოლოდ და მხოლოდ მასალებით და ტექნიკური საკითხებით

არ შემოიფარგლება , განხორციელებისას ბევრი გაუთვალისწინებელი საკითხები

არსებობს და ჩნდება გადასაწყვეტი.

ყველა ამ ხარჯებს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ემატება : „შენახვის

 ხარჯები“ , რომლებსაც მძიმე ფინანსურ ტვირტს აკისრებს.

ეს სამშენებლო სამუშაოები ძირითადად ხორციელდება მთავრობების მიერ.

 

 

gafiltvra kategoriebis mixedviT:

gafiltvra sastumroebis reitingis mixedviT: