დელფინების პარკი ბათუმში

 

ბათუმის დელფინარიუმის ტერიტორია 700 კაციანია.

ბათუმის დელფინარიუმი — დელფინარიუმი საქართველოში, ქალაქ ბათუმში.

გაიხსნა 1975 წელს. იგი იყო პირველი სადემონსტრაციო დელფინარიუმი

ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე და მსოფლიოს უდიდეს

დელფინარიუმებს განეკუთვნებოდა. 1990-იანი წლების დასაწყისში ქვეყანაში

შექმნილი რთული პოლიტიკურ-ეკონომიკური ვითარების გამო ობიექტმა

ფუნქციონირება შეწყვიტა. 20 წლიანი პაუზის შემდეგ, 2011 წლის 6 მაისს ქალაქის

მერიის ინიციატივითა და საქველმოქმედო ფონდ „ქართუს“ ძალისხმევით კვლავ

 

გაიხსნა სრულიად ახალი ბათუმის დელფინარიუმი. იგი შპს „შავი ზღვის ფლორისა

და ფაუნის შემსწავლელი სამეცნიერო — კვლევითი ცენტრის“ ერთ-ერთი

შემადგენელი ნაწილია. პროექტირება და მონტაჟი ეკუთვნის ფირმებს TJP

Engineering-ს და RCK-ს. ობიექტი შედგება ფეხფარფლიანთა და მცირე

ვეშაპისნაირთა საცხოვრებელი ავზებისაგან. დელფინარიუმის ამფითეატრი შედგება

4 სექტორისაგან და გათვლილია 795 მაყურებელზე. ინფრასტრუქტურაში შედის

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მომსახურება პანდუსითა და

ლიფტებით.

დელფინების პარკი ბათუმში

დელფინი

 ძუძუმწოვრების ქვეოჯახი ვეშაპისნაირთა რიგისა. სხეულის სიგრძე 1,2-3 მ, ზოგი

სახეობისა – 10 -მდე. წაგრძელებული დინგი ქმნის ე. წ. „ნისკარტს“, კბილების

რაოდენობა 70-ს აჭარბებს. უმრავლესობას აქვს ზურგის ფარფლი. ექოლოკაციის

უნარი და მეტად მახვილი სმენა (აღიქვამენ რამდენიმე ათეული ჰც-დან 150-196 კჰც-

მდე რხევებს) დელფინებს წყალში ორიენტაციის საშუალებას აძლევს. აქვთ რთული

ბგერითი სიგნალიზაცია და ბგერათსასიგნალო (საექოლოკაციო) ორგანო, რომელიც

მოტავსებულია ერტადერთ ნესტოში. მასთან არის დაკავშირებული კუნთოვანი

სისტემით აღჭურვილი სამი წყვილი საჰაერო პარკი. სიგნალების გამოსხივების

სიხშირე 170 კჰც აღწევს. აქვთ მაღალგანვითარებული ცენტრალური ნერვული

სისტემა: დიდი ზომის სფერული თავის ტვინი, ძლიერ დანაოჭებული

ნახევარსფეროები, რომელთა ქერქი 30 მლტდ-მდე ნერვულ უჯრედს შეიცავს. დიდი

ზომის თავის ტვინი საშუალებას აძლევს გადაამუშაონ დიდი რაოდენობის

აკუსტიკური თუ სხვა სახის ინფორმაცია. თუთიყუშების მსგავსად, მათ შეუძლიათ

ადამიანის მიერ თქმული სიტყვების გამეორება. გასაწვრთნელად და შესასწავლად

ჰყავთ დელფინარიუმებსა და ოკეანარიუმებში. ისინი ადვილად იწვრთნებიან.

ამჟამად იკვლევენ დელფინების ზოგი სახეობის მოშინაურების შესაძლებლობას.

დელფინები ცხოვრობენ ჯოგებად, ცურავენ სწრაფად (50 კმ-მდე საათში).

იკვებებიან თევზით, თავფეხიანი მოლუსკებით, იშვიათად კიბოსნაირებით. მაკეობა

10-12 თვე გრძელდება. შობენ ერთ ნაშიერს, რომლის სიგრძე დედის სიგრძის

ნახევარს აღწევს. სქესობრივად მწიფდებიან 3-5 წლის ასაკში. დელფინების

ქვეოჯახში 20 გვარია 48 სახეობით. შაბ ზღვაში ცხოვრობს სამი

სახეობა: აფალინა, თეთრგვერდა დელფინები და ზღვის ღორი. ზოგი სახეობა

(მაგ., ცელნამგალა ვეშაპი) კოსმოპოლიტია. დელფინების სახეობათა უმრავლესობა

ცხოვრობს ოკეანეთა თბილ წყლებში. დელფინების სხეულის ფორმის

ჰიდროდინამიკური სრულყოფა, გარეგანი საფარვლის აგებულება და

ანტიტურბულლენტური თვისებები, დიდ სიღრმეში ვინთვის უნარი, საიმედო

ექოლოკაცია და ამ ცხოველის ორგანიზაციის სხვა თავისებურებანი მეტად

საინტერესოა ბიონიკისათვის. ასევე საინტერესოა ფიზიოლოგიისა და მედიცინის

თვალთახედვით დელფინების სუნთქვისა და სისხლის მიმოქცევის მთელი რიგი

შეგუებანი (მიოგლობინის სიუხვე, გარეგანი სუნთქვის ხანგრძლივად შეჩერების

უნარი, სისხლში დაგროვილი ნახშირორჯანგი სუნთქვის ცენტრზე არ მოქმედებს,

პულსი შენელებულია და სხვა).დელფინების მოშინაურებით ადამიანს ზღვის

სიმდიდრის უფრო სრულყოფილი ათვისების საშუალება ეძლევა. საზღვარგარეთ

დელფინებს სწავლობენ სამხედრო მიზნითაც: ნაღმების, ტორპედოების, ჩაძირული

გემების, წყალქვეშა ნავების აღმოსაჩენად და სხვა. დელფინების ზოგ სახეობას

სარეწაო მნიშვნელობა აქვს. სსრკ-ში დელფინებზე რეწვა აკრძალული იყო 1966

წლიდან.

 

gafiltvra kategoriebis mixedviT:

gafiltvra sastumroebis reitingis mixedviT: