ლოპოტა

 

ლოპოტა წარმოადგენს საქართველოს ჩრდილო – აღმოსავლეთ ნაწილში (კახეთის)

ტურისტულ ატრაქციონს.

ლოპოტას ტბა კახეთის რეგიონში ერთ – ერთი ულამაზესი ადგილია დასასვენებლად

და გასართობად.

ლოპოტა თბილისიდან 120 კილომეტრში მდებარეობს.

კახეთი

კახეთი საქართველოს აღმოსავლეთ მხარეს ერთ – ერთი რეგიონია , და მისი ცენტრი

ქალაქი თელავია.

ამ რეგიონის მოსახლეობა 2002 წლის მონაცემებით 410 000 ადამიანია.

კახეთის მოსახლეობა საკუთარ კუთხურ ენაზე ლაპარაკობს.

კახეთში მოსახლეობის უმრავლესობა აზერია.

2002 წლის საქართველოს მთავრობის განცხადების შესაბამისად , აზერების რიცხვი

კახეთში 40,036 კაცია , რაც საქართველოს მოსახლეობის 9.8 % უდრის.

კახეთის ჩრდილოეთით  პატარა და მთიანი რეგიონი დუშეთი მდებარეობს რომელიც

კავკასიონის უზარმაზარ მთებს ესაზღვრება.

ამ რეგიონის ჩრდილოეთით რუსეთის ფედერაციის საზღვარია.

სამხრეთ – აღმოსავლეთით აზერბაიჯანის რესპუბლიკა მდებარეობს და დასავლეთით

 ქართლის რეგიონია.

ლოპოტა

თავდაპირველად კახოსის ტერიტორია ანუ კახეთი წარმოადგენდა ქართლის ერთ

ერთ ნაწილს და მოიცავდა: მდინარე ივრის ზედა წელს (ერწოსა და თიანეთს,

რომლის მარჯვენა ნაწილი იწყებოდა უჯარმის ციხიდან, ხოლო

მარცხენა ლაფიანხევი/სამების ხეობიდან); ფშავის არაგვის მარცხენა სანაპიროდან

ბუდე ფშავისა და არაგვის ხევსურეთის ჩათვლით; ალაზნის ხეობის ზედა წელი

(თურდო-სტორის ხეობებიდან კავკასიონამდე).

კახეთი დღეს მოიცავს მდინარე ივრის შიდა და ქვემო დინებისა

და მდინარე ალაზნის აუზს. კახეთის ცალკეულ მხარეებს

ეწოდებოდა გარეკახეთი (მდინარე ივრის შუა წელი), ქიზიყი (მდინარე ივრის ქვემო

წელი), შიგნიკახეთი (მდინარე ალაზნის მარჯვენა სანაპირო)

და გაღმამხარი (მდინარე ალაზნის მარცხენა სანაპირო). უძველეს დროს კახეთი

გაცილებით მცირე ტერიტორიას მოიცავდა (მდინარე ივრის ზემო

წელი თიანეთსა და უჯარმას შორის). ცენტრი ჩელეთი (ჟალეთი). IV საუკუნიდან —

უჯარმა.

დავით გარეჯის ტაძრის ნაწილი კახეთში მდებარეობს და აზერბაიჯანის

რესპუბლიკა და საქართველო ამ ტერიტორიისთვის ყოველთვის დაობდნენ.

კახეთის ისტორია

კახეთში მერვე საუკუნის ბოლოდან ფეოდალური მმართველობა იყო დამყარებული.

მე – 11 საუკუნის დასაწყისში კახეთი გაერთიანდა სხვა რეგიონებთან და

გაერთიანებული საქართველო ჩამოყალიბდა. მაგრამ ეს დიდხანს არ გაგრძელებულა.

დავით IV (1089-1125) მე – 12 საუკუნის დასაწყისში , კახეთის ტერიტორია თავის

სამეფოს შეუერთა.

1460 წელს საქართველოს სამეფოს დაშლის შემდეგ , კახეთმა საკუთარი სამეფო

შექმნა.

1762 წელს კახეთის მეფე თავის მეზობელ ქართლის სამეფოსთან გაერთიანდა.

და ორივემ ერთად ქართლ – კახეთის სამეფო შექმნეს.

თელავი  კახეთის  და ჰერეთის ცენტრი იყო , შემდგომში კი  ახალი გაერთიანებული

რეგიონის ცენტრი გახდა.

ქართლ – კახეთთან ალბანელების შეერთებისას  , ქრისტიანობა ამ ტერიტორიებზე

უფრო გაძლიერდა.

მაგრამ ირანის სამეფოს უამრავმა შემოსევამ ქართლ – კახეთი დაასუსტა.

1801 წელს ქართლ – კახეთის სამეფო რუსეთის ცეზარების იმპერიის ნაწილი გახდა.

1918 – 1921 წლამდე კახეთი დამოუკიდებელი დემოკრატიული საქართველოს 

ნაწილი იყო.

1922 – 1936 – მდე  საბჭოთა კავშირის ამიერკავკასიის ფედერალისტური

სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის ნაწილი იყო.

1936 – 1991 –  მდე საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის ნაწილი იყო.

1991  წლიდან საქართველო დამოუკიდებელი ქვეყანა რომ გახდა , კახეთი ამ ქვეყნის

ერთ – ერთ რეგიონად აირჩიეს , რომლის ცენტრიც თელავი გახდა.

gafiltvra kategoriebis mixedviT:

gafiltvra sastumroebis reitingis mixedviT: